2_Uibhist a Deas, Èirisgeigh agus Beinn na Faoghla

2_Uibhist a Deas, Èirisgeigh agus Beinn na Faoghla